Door ogen van bewoners

Reizende fototafel 2004-2010

De Pijp 2003-2004
Oud-West 2004-2005
De Kadijken 2005-2006
De Baarsjes 2009-2010

In dit project benader ik telkens twaalf bewoners uit verschillende stadsdelen met de vraag mij plekken in de buurt te laten zien. Een bijzondere samenwerking die ik als aanleiding neem om de stad en haar bewoners op een andere manier te leren kennen. Persoonlijke `verhalen` zijn uitgangspunt voor een verzameling fotografische beelden die verslag doen van verschillende manieren van kijken naar de buurt en het leven in Amsterdam. De foto`s zijn gebundeld in twaalf boekjes die worden bewaard en gepresenteerd in een speciaal vormgegeven mobiele fototafel, die desgewenst gaat reizen door de buurt. Vanuit de intimiteit en de wisselwerking tussen deelnemer en fotograaf groeit het project naar een verzameling toe. Het ontwikkelt zich van buurt naar buurt en krijgt daardoor een steeds groter documentair karakter. Het onderzoek naar de manier van kijken van de deelnemers verdiept zich voortdurend en zijn steeds nieuwe samenwerkingspartners. 
 
 
 
Dominique Panhuysen. © 2024