TO

Ter Oriëntatie

Veemvloer Amsterdam i.s.w.m. Lizan Freijsen en Arthur Neve, 2001

TO Ter Oriëntatie: Een tentoonstelling over context en plaats.

Als beeldend kunstenaars delen wij een fascinatie voor de plek en de wisselwerking tussen omgeving en context waarin een beeld wordt geplaatst. Wij onderzoeken in dit project de lege en verborgen plekken. Ter Oriëntatie is een installatie bestaande uit o.a. tekeningen, foto’s en sculpturen.

In december 2000 - januari 2001 vond het project Ter Oriëntatie plaats in de Veemvloer te Amsterdam. Gedurende een jaar oriënteerden wij ons op de betekenis van de plek. Het maken van de tentoonstelling was ten dele voorbereid door het lezen van teksten en benoemen van beeldmateriaal, die de diversiteit aan betekenissen aangaven. De daadwerkelijke uitvoering van de tentoongestelde werken en het plaatsen van de werken in de ‘ruimte’ gaf het onderzoek naar de plek  van project TO zijn specifieke kenmerken.
Een frequente mailing aan 60 adressen informeerde andere kunstenaars gedurende een half jaar voorafgaande aan de tentoonstelling over plekken in onze gedachtewereld. Uit de behoefte aan uitwisseling en kennismaking is aan de geadresseerden gevraagd om een bijdrage te leveren aan het project in de vorm van een ‘eigen plek’.In de voorruimte van de Veemvloer zijn 20 reacties gepresenteerd naast een wand met een collage van teksten en begrippen. De voorruimte verbeeldde het denken, in de achterruimte werd een zorgvuldig gekozen samenhang van de werken gepresenteerd.

Na afloop maakten wij een visueel verslag in boekvorm (oplage 8) van het ontstaan en de opbouw van de tentoonstelling. Er is gekozen voor een route door de ruimten van de Veemvloer, alsof men de tentoonstelling in gedachten naloopt en inzoomt op aspecten die de aandacht vragen. De foto’s zijn afgewisseld door teksten om verschillende invalshoeken zichtbaar te maken. Met deze uitgave willen wij de sfeer en intimiteit van deze presentatie  behouden in boekvorm. De betekenis van de plek  is een onuitputtelijke thema gebleken en heeft in de tentoonstelling TO een subtiele echo gevonden. 
 
 
 
Dominique Panhuysen. © 2024