Borisdingen

Power of Creating

"Werk uit het fotoarchief periode 1993-2007, waarin de creaties van haar zoon centraal staan. De voorbeelden van zijn fantasie zijn eindeloos, zijn ideeën borrelen op en worden direct geconcretiseerd. Dát is wat Dominique Panhuysen heeft vastgelegd. De neerslag van deze ideeënstroom wordt zichtbaar en invoelbaar gemaakt in een diapresentatie van het fotoarchief, in een fotoserie en in het fotoboek Power of Creating en drie korte video's: Pollock, Egte Thee en De Muis.

In ‘Borisdingen’ zijn diverse ’series’ te onderscheiden die worden gekenmerkt door een overeenkomst in thematiek. Nog steeds is het onderwerp ‘dat wat Boris maakte’. En hoewel hij op de vraag: ‘Wat maak je?’ of: ‘Waarom maak je dat?’ zelf het antwoord schuldig blijft: ‘Gewoon, zomaar’ of: ‘Daarom’, gaat Dominique Panhuysen in haar foto’s zélf op onderzoek uit. Hierin stelt ze zichzelf de vragen die ze het kind ook stelt, maar tracht tevens zelf het antwoord te geven op haar eigen vraag. Haar antwoord schuilt in wat men ziet, in wat in beeld is gebracht in de foto: materiaal, huid die het oppervlak van de foto’s is geworden. De objecten zijn opgehouden producten uit kinderhanden te zijn. Zij zijn geanalyseerd en bestaan bij de gratie van de nieuwe context die zij hen geeft.”

Uit: ‘Borisdingen’ - Ilse van Rijn  open Borisdingen door Ilse van Rijn >  

Zie ook:

Power of creating (project) >
 

 
 

 
 
 
 
Dominique Panhuysen. © 2024