Portret Starnmeer

Boerenleven in de Starnmeerpolder

Boerenleven in de Starnmeerpolder, 2014-2015

Portret Starnmeer is geïniteerd door Maud Aarts en Dagobert Bergmans van de Buitenwerkplaats in het kader van het Landschap Laboratorium. Zij hebben een team kunstenaars en onderzoekers gevraagd het leven in de Starnmeerpolder in beeld te brengen.

Een jaar lang bezocht ik iedere maand ik de boerderij van Siem Buis en zijn dochter Mieke.Tegen de achtergrond van de seizoenen legde ik de familie, de sfeer en de werkzaamheden op het erf vast.

Siem: "Er blijven steeds minder boeren over, dan gaat ook het boerenverstand verloren."

Mieke: "Het kwam pas later dat ik de boerderij wilde doen. Het buiten zijn. Ik was altijd buiten.
In de bomen aan het klimmen. In de iep. Die boom is er nou niet meer."


Buitenwerkplaats Portret Starnmeer

Book Portret Starnmeer

  open >


 
 
 
 
Dominique Panhuysen. © 2022