Containercampus Bijlmerbajes Bajesdorp

Documentaire foto-opdracht Fonds Anna Cornelis / Fleur Groenendijk Foundation 2016

Het gebied rond de Bijlmerbajes ligt wat afzijdig van de stad, gescheiden door de Amstel en de Weespertrekvaart,
met slechts één toegangsweg, verstopt achter het Amsterdam Amstel station. 
Van okt 2016 tot en met jan 2018 fotografeerde ik het gebied rond de Bijlmerbajes, de vluchtelingen in het AZC, de
Containercampus en de studenten en het Bajesdorp met de krakers en oud-cipiers.

Fonds Anna Cornelis

Fleur Groenendijk Foundation 

 
 

 
 
 
 
Dominique Panhuysen. © 2024